“Şifanın Armonisi” sempozyumunda müziğin iyileştirici etkisi başta olmak üzere ‘Çocuk Gelişimi ve Müzik’, ‘Beyin ve Müzik’ gibi konular üzerinde duruldu.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi bölümü tarafından “Şifanın Armonisi” Müzik Terapi Sempozyumu gerçekleştirildi.

Üsküdar Üniversitesi Prof. Dr. Hikmet Koçak: “Sağlıkta cismani yönün yanında ruh yönü de var”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Koçak, düzenlenen sempozyumda açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. Koçak; “Bir kalp ve damar cerrahisi uzmanı olarak baktığımda sağlık noktasında vücudumuzun cismani yönünün tek başına olmadığı, bir de ruh yönünün olduğunu biliyoruz. Aslında onu görüyoruz ve öyle hareket ediyoruz. Bizim cismani tedavilerimizin yanında başka tedavi yöntemlerimiz de vardır. Müzik terapi gibi. Bu işin erbapları burada onlara teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Arif Aktuğ Ertekin: “Müzik insanlığı bir araya getiren en önemli kavramlardan biri”

Dil, din ırk gibi bazı kavramların evrensel olduğunu söyleyen Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arif Aktuğ Ertekin, müziğin evrenselliğine de vurgu yaptı. Ertekin sözlerini şöyle sürdürdü; “Müzik insanlığı bir araya getiren en önemli kavramlardan bir tanesidir. Bilimsel çalışmaları yayınlayan insanlar var, kültürler var. Biz kültürümüze ve değerlerimize sahip çıkmalıyız. Bu noktada da gençlere büyük iş düşüyor. Çalışın, üretin, araştırın.” dedi.

Prof. Dr. Haydar Sur: “İnsanlık tarihinin en eski uygulamalarından biri müzik terapidir”

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur; “İnsanlık tarihinin belki de en eski uygulamalarından biri müzik terapidir. Ansiklopedilere baktığımız zaman 1950’li yıllarda kayıtlara geçmiş bir uygulamadır. Bu konuyu sistematize etme konusunda Selçukluların ve Osmanlıların başarısının köklerini Semerkant’ta Buhara’da aramak gerekir. Bizim atalarımız bu uygulamaları hakkıyla yapmışlardır. ‘İçine şeytan girdi’ diye insanları yaktıkları dönemlerde müzik ve şifa vererek insanları teskin etmişiz.” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Sevda Asqarova: “Müzikle tedavinin farkındalığını arttırmayı amaçlıyoruz”

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölüm Başkanı ve MÜTEM Müdürü Prof. Dr. Sevda Asqarova; “‘Şifanın Armonisi’ Müzik Terapi Sempozyumu bu alanda çalışan uzmanların, araştırmacıların, uygulayıcıların ve ilgili tüm paydaşların bir araya gelerek bilgi alışverişi yapabileceği, yeni gelişmeleri tartışabileceği, müzikle tedavinin farkındalığını arttırmayı amaçlayan bir platformdur. Müzik Terapiye dair bilimsel çalışmalarda ağ oluşturma ve iş birliği, profesyonel gelişimde önemli olan inovasyon ve toplumsal farkındalık gibi bazı ana noktalar üzerine dikkat çekilmeli. Sempozyumların bu alanda çalışan kişilerin bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları için bir platform olması akademisyenlerin, klinisyenlerin ve diğer ilgili profesyonellerin bir araya gelerek ilişkilerin güçlenmesine ve gelecekteki projelerin, araştırmaların veya uygulamaların gelişmesine olanak sağlaması oldukça önemlidir.  Katılımcıların yeni beceriler öğrenmelerine, güncel bilgileri edinmelerine ve mesleki gelişimlerini desteklemelerine olanak tanır. Bu bağlamda çeşitli atölyeler, seminerler ve konferanslar aracılığıyla katılımcıların pratik becerilerini artırabilme ve alanlarındaki uzmanlıklarını genişletmektedir. Araştırmacıların son bulgularını sunmaları ve diğer meslektaşlarıyla paylaşmaları için sağlanan platformlar yeni keşiflerin ve yeniliklerin ortaya çıkmasına da katkıda bulunur. Müzik Terapinin etkinliği ve kapsamı hakkında daha fazla bilgi edinmemize yardımcı olur. Ayrıca ‘Şifanın Armonisi Müzik Terapi Sempozyumu’ Müzikle Tedavinin faydaları hakkında toplumsal farkındalığı artırmak, aynı zamanda kamuoyuna müziğin çeşitli sağlık ve refah koşullarında insanların yaşam kalitesinin artırması için nasıl faydalanabileceği ve kullanılabileceği konusunda da bilgi verir ve alanın önemini tüm bilimsellikle göstermektedir.” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Levent Öztürk: “Biz cumhuriyet tarihinin ilk belgeli müzik terapistleri olduk”

Sempozyumun 1’inci oturum başkanı, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Levent Öztürk, “Müzik Terapi Eski Köye Yeni Adet” başlıklı sunumunu katılımcılarla paylaştı. Öztürk; “2000’li yıllardan itibaren Türkiye’de müzik terapiyle ilgili bir rüzgâr esmeye başladı. Müzik terapiyle ilgili bir kervan oluştu. O kervana biz de katıldık. Bilimsel alanda müzik tedavi çalışılmaya başlandı. Konserler verildi. Bu konserlerin amacı müzikte tedaviyle ilgili bilgilendirme yapmaktı. Medya çalışmaları yürüterek bunu açıklamaya çalıştık. Bütün bu rüzgarla birlikte yasal düzenlemeler geldi. Sağlık Bakanlığı müzik tedaviyi yasaya ekledi. Bu uygulamalar sayesinde öne geçtik. Bununla ilgili araştırmalarda çıktı.  Biz cumhuriyet tarihinin ilk belgeli müzik terapistleri olduk. Benim esas çalışmalarım uyku çalışmalarıdır. Uyku çalışmalarında müzik terapi nasıl işler bunu ortaya çıkarmaya çalıştım. Bu literatürde ilk defa konuşulan bir konu oldu. Türkiye’de hekim arkadaşlarımız bölündü, bir kısmı ‘Bütün şifa uygulamalarında modern tıp öldürür’ dedi, bir kısmı da ‘Bunların hepsi palavradır modern tıbba bakacaksınız’ diyor. Bugün modern tıp diye adlandırılan tıp gökten zembille inmedi. Bu insanlık tarihinin 5 bin yıllık birikimidir. Zaman içerisinde işe yarayanları gördük. İşe yaramayanları yarı yolda bıraktık. Bugün modern tıp geleneksel tıp gibi bir ayrıma gitmememiz gerekiyor. Bu ikisinin bir arada olduğunu anlamamız ve bundan nasıl faydalanacağımızı düşünmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

3 oturum gerçekleştirildi

Sempozyumun birinci oturumunda başkanlığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Levent Öztürk yaptı. Öztürk, “Müzik Terapi Eski Köye Yeni Adet” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Ardından ICF Yönetici ve Lider Koçu Berna Pınar TUNÇ, “Şifanın Armonisi” başlıklı sunumunu katılımcılarla paylaştı.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (SHMYO) Çocuk Gelişimi Programı Öğr. Gör. Melisa Akköse Kaya, “Çocuk Gelişimi ve Müzik” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Madi Nörobilim Kliniği Nörolog Dr. Bülent Madi, “Beyin ve Müzik” başlıklı sunumunu katılımcılarla paylaştı ve ilk oturum sona erdi.

Sempozyumun ikinci oturumunda oturum başkanlığını Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur yaptı. Sur, “Sağlık, Müzik, Tıp” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Ardından Müze Tasarımcısı Türkan Kafadar “Dar’üş Şifa Müzesi Tasarımı (Edirne Sağlık Müzesi, Müzik Terapi Şifahanesi)” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Uzm. Dr. Mustafa Sedat Özdemir, “Tıpta Müzik” başlıklı sunumunu katılımcılarla paylaştı. İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü Arş. Gör. İbrahim Erarslan, “Müzik Materyallerinin Biliş Üzerine Terapötik Etkisi” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Derince Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi İdari Yöneticisi ve Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Necdet Abdi Turhan ve Klinik Psikolog Ayla Karaca, “Müzikterapi & Ritmoterapi” başlıklı sunum gerçekleştirdiler. Sense Cosmos Ergoterapi Evren Erik ve Onur Birol Kırış, “Müzik Terapide SAS Metodu” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler ve ikinci oturum sona erdi.

Düzenli bakımları yapılan klimalar hastalığa neden olmuyor! Düzenli bakımları yapılan klimalar hastalığa neden olmuyor!

Sempozyumun üçüncü oturumunda oturum başkanlığını Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölüm Başkanı / MÜTEM Müdürü Prof. Dr. Sevda Asqarova yaptı. Asqarova, “Duyu Bütünlemede Kanıta Dayalı Müzik Terapi Uygulamaları” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Alaaddin Yavaşça Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü Erg. Emel Gençtürk, “Yaşlı Sağlığı ve Müzik” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Müzikolog Hanife Hilal Özdemir, “Müzik Terapide Peter Hess Ses Çanakları ve Ses Frekansları” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ergoterapi Anabilim Dalı Erg. Şevval Ateş, “Otizm Spektrum Bozukluğunda Müzik Terapi” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Psikosanat Psikiyatri Kliniği Kadir Akpınar, “Müzik İnsanın Fermantasyonudur” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi ve üçüncü oturum da sona erdi.

Müzik dinletisi yapıldı

Program sonunda müzik dinletisi yapıldı. Dinletide Yahya Geylan tambur, Canan Geylan keman, Prof. Dr. Haydar Sur ud ve Prof. Dr. Levent Öztürk ud çalarak dinleti gerçekleştirdi. Programın solisti ise Kültür Bakanlığı Ses Sanatçısı Fadıl Atik oldu.

Kaynak: WOLA