“Kırkçeşme Su Tesisleri Suriçi Dağıtım Planı Çeşme Bilgi Fişleri 16-19 Y.Y. Arasında Kent Morfolojisi Üzerine Etkisi” kitabı Dr. Ali Ulaş’ın editörlüğünde yayımlandı.

Kazım Çeçen’in su yollarıyla ilgili çalışmalarının izine düşerek, Kırkçeşme Su Tesisleri’nin ulaştığı çeşmeleri dijital arşive de kazandıran Dr. Ali Ulaş, bu sistemin ayakta kalan yapıları hakkındaki verilere artık daha net ve kolay ulaşabileceğini, çünkü çeşmeleri teknolojik işaretlemelerle sisteme entegre ettiklerini söyledi. Çeşmelerin o dönemin kent gelişimine etkisini de sunumunda paylaşan Dr. Ali Ulaş, çeşme sayıları ve mahalle gelişimi ile ilgili grafikleri de paylaştı.