Doç. Dr. Şükrü Sönmezer, Doç. Dr. Soner Şahin’in editörlüğünde hazırlanan “Osmanlı Dönemi İstanbul Suyolu Yapıları tarih, teknik ve mimari” kitabında Prof. Dr. İlknur Kolay, Celal Kolay, Doç. Dr. Mustafa Çağhan Keskin, Dr. Serkan Angı, Ahmet Aygün, Aysu Ateş’in emeği geçti.

Ön çalışmaları, 2010-2019 yılları arasına yayılan, uzun soluklu bir süreci içeren ve 150’nin üzerinde suyolu yapısı ile günümüze kalmış 112 yapının yerinde incelenmesi ile ortaya çıkan kitabın saha çalışmaları sırasındaki görselleri de sunumunda paylaşan Prof. Dr. İlknur Aktuğ Kolay, “İçerdiği konular açısından mimarlık, sanat tarihi ve kent tarihi açısından yeni ve özgün bilgiler içeren bu çalışma, alanındaki önemli bir boşluğu doldurması bakımından da önem teşkil ediyor.” dedi.