Murathan Mungan, “yazılı bir kültür toplumu olma aşamasını geçmeden doğrudan görsel kültür çağının ortasına düşmüş insanların sersemlediği bir çağdayız.” dedi.

Diyarbakır Kitap Fuarında konuşan yazar, şair Murathan Mungan, “Kitabın varlığının en az orta çağda olduğu kadar önemli olduğu bir çağda yaşadığımız kanısındayım. Dijital bir orta çağ bu. Kirli bir bilgi bombardımanı, algı çarpıtma yöntemleri, dijital müdahalelerle aydınlatıyormuş, bilgilendiriyormuş gibi görünürken karartan, bunaltan bir çağ. Başka dikkatler, başka ölçüler gerektiren bir çağ. Teknolojinin nimetleriyle gazaplarının iç içe geçtiği bir çağ. Bilgi ve kullanım ahlakından yoksun bir teknoloji iktidarının bizi nerelere sürükleyeceği meçhul.

Kendimden örnek vereyim. Sosyal medya ve İnternet ortamında benim olmayan pek çok sözün altında imzamı görürsünüz. 11 yaşındayken bile yazmadığım bazı sözlerin, şiir karalamalarının altında imzamı görürsünüz. Ve sadece oradan izleyenlerin Murathan Mungan imgesinin benimle hiçbir ilişkisi yoktur.

Post truth dedikleri çağın tüm cephelerinde algıyı, birikimi dahası tarihsellik duygusunu kaybettirdiği bir dönemden geçiyoruz. İnsanlarda tarihsel perspektif duygusu kaybolduğu zaman gerçeklik hiçbir şekilde kendini bütün boyutlarıyla var kılamaz. Yazılı bir kültür toplumu olma aşamasını geçmeden doğrudan görsel kültür çağının ortasına düşmüş insanların sersemlediği bir çağ bu. Bu kadar yoğun bilgi taarruzu doğru, yanlış, karışın bilgi taarruzu altında yolunu ve yönünü şaşırmış kuşaklar yetişiyor. Buradan asla teknoloji düşmanlığı sonucu çıkarılmamasını isterim. Sadece teknolojinin kullanımı ile ilgili dikkatlere dikkat çekmek istiyorum.

Her şey çağın hızına emanet edildiği için bu hız derinleşmeyi engelliyor. Tefekküre dalmaya vakit bırakmıyor. Bir konuyu etraflıca anlamaya, işlemeye, düşünmeye zaman bırakmıyor. Çünkü hemen arkasından gelen başka bir dalga eski bilginin üstünü örtüyor.” dedi.

Kaynak: WOLA