Turizmin ekonomik etkilerinin ölçülmesinin amaçlandığı Turizm Uydu Hesabı verilerine göre Türkiye'de doğrudan turizmin gayrisafi katma değeri içindeki payı yüzde 4,4 olarak açıklandı.

2022 yılında Türkiye'de konaklama hizmetlerinin yüzde 97,4'ü turizm amaçlı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2019-2022 yıllarına ilişin Turizm Uydu Hesabı verilerini yayımladı.

Ulusal hesaplarla uyumlu olacak şekilde turizmin ekonomik etkilerini arz ve talep yaklaşımı ile ölçmeyi amaçlayan, uluslararası düzeyde detaylı ve analitik bilgi sağlayan bütünleşik bir yöntem olan Turizm Uydu Hesabı'nda, turizm ürünlerinin tüketiminin yurt içi arz içindeki büyüklüğü 2022 yılında yüzde 3,3 olarak açıklandı.

Türkiye'deki turizm amaçlı toplam tüketim değeri 2022 yılında 1 trilyon 311 milyar 367 milyon 401 bin TL olarak gerçekleşirken, turizm amaçlı toplam tüketim değerinin toplam yurt içi arz içerisindeki payı yüzde 3,3 oldu.

Turizm uydu hesabı ekonomik göstergeler, 2019-2022

Bu arada doğrudan turizmin gayrisafi katma değer içindeki payı 2022 yılında yüzde 4,4 oldu. Türkiye'de doğrudan turizm amaçlı gayrisafi katma değer 2022 yılında 586 milyar 764 milyon 260 bin TL olarak gerçekleşirken, doğrudan turizm amaçlı gayrisafi katma değerin toplam gayrisafi katma değer içindeki payı yüzde 4,4 olarak açıklandı.

Konaklama hizmetlerinin 2022 yılında yüzde 97,4'ü turizm amaçlı yapıldığı kaydedildi.

Seyahat acenteleri ve diğer rezervasyon hizmetlerinin tamamı turizm amaçlı yapılırken, 2022 yılında konaklama hizmetlerinin yüzde 97,4'ü, yolcu taşımacılığının yüzde 64,6'sı, kültürel hizmetlerin yüzde 45,4'ü turizm amaçlı gerçekleştirildi.

Turizm faaliyetleri ile ilgili olan ürünler için turizm oranları, 2019-2022 tablosuna şöyle yansıdı:

Turizm sektörlerinde doğrudan turizm istihdamı 2022 yılındaki istastiki verilere göre yüzde 27 arttı.  Turizm amaçlı istihdam edilen kişi sayısı 885 bin kişi olurken, 2022 yılında turizm sektöründeki istihdamın toplam istihdam içindeki payı yüzde 2,9 olarak açıklandı..

Kaynak: İGFA