Gürsoy Babaoğlu, Salih Turhan ve Abuzer Akbıyık tarafından hazırlanan “Notalarıyla Taş Plak Türkü Külliyatı / 1001 Türkü” kitabında eserler, notalarıyla beraber yer alıyor.

1001 türkü notası, 170 sanatçı biyografisi ve Cemal Ünlü, Gökhan Akçura, Tahir Abacı, Konuralp Bilgin, Oğuz Berk’in plak kültürüne dair önemli yazıların süslediği 3 bölüm 1500 sayfadan oluşan külliyat, yapımı 1900’lü yılların başından 1960’lı yılların sonuna kadar devam eden Taş Plak repertuvarını içeriyor.

Külliyat, halk müziği halk bilimi, halk edebiyatı üzerine araştırma yapan icra ve eğitim kurumları ile bu alanda çalışan icracı, pedagog, akademisyen ve araştırmacılar için önemli bir kaynak özelliği taşıyor.

“Notalarıyla Taş Plak Türkü Külliyatı / 1001 Türkü”’de yer alan konular şu şekilde;

1. Cilt / 1. Bölüm: Türkçe, İngilizce Ön Söz, 1.Cilt Repertuar İndeksi ile değerli akademisyen ve araştırmacıların taş plak tarihi, kültürü ve geleneğine dair makale, araştırma yazıları, gramofon ve plak görselleri yer almaktadır.

1.   Cilt / 2. Bölüm: Biyografiler İndeksi ile taş plağa okuduğu eserlerle kitapta yer alan 172 ses sanatçısının fotoğraflı biyografileri sunulmaktadır.

1.   Cilt / 3. Bölüm: Taş plak kayıtlarından hareketle notaya alınmış ve plaktaki başlıklarına göre alfabetik (A-B) sıralı 250 türkünün dijital notasyonu yer almaktadır.

2.   Cilt: Bu ciltte yer alan Repertuvar İndeksi ile plaktaki başlıklarına göre alfabetik (C-K) sıralı 375 türkünün dijital notası yer almaktadır.

3.  Cilt; Bu ciltte yer alan repertuar indeksi ile plaktaki başlıklarına göre alfabetik (K-Z) sıralı 376 türkünün dijital notası yer almaktadır.

Editör: Feridun Özbek