Ankara Büyükşehir Belediyesi; Başkentte balıkçılıkla uğraşan vatandaşlara yönelik 135 göl ve gölet ile 20 barajda yetişen 35 balık türüne yer verdiği rehber niteliği taşıyan bir kitap hazırladı.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının Ankara Üniversitesi Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi ile yaptığı protokol kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların derlenmesiyle ortaya çıkarılan “Ankara’nın Göllerindeki Doğal Hazine” adlı eser dijital olarak yayımlanmaya başlandı. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, su kaynaklarının korunması, kirletilmemesi ve mevcut kaynaklardan en yüksek faydanın sağlanması amacıyla önemli projelere imza atmaya devam ediyor.

TIKLA - OKU

KİTAP REHBER NİTELİĞİ TAŞIYOR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara’nın Göllerindeki Doğal Hazine” adlı kitabın ön sözünde balık türlerinin popülasyonlarını artırmak, balık varlığının sürdürülebilirliğini sağlamak üzere balıkçıları ve sivil halkı bilgilendirme çalışmalarının gerçekleştirildiğine vurgu yaparak, “Ülkemizin su ürünlerindeki gücünü, Ankaralı vatandaşlarımıza hissettirme sorumluluğu olan belediyecilik anlayışıyla hareket etmekteyiz. Kişi başına balık tüketimi ortalaması 7,6 kg olan ülkemizde, yenilediğimiz balık hali ve lojistik desteklerimiz sayesinde Ankara’da kişi başına balık tüketimini 16 kg seviyelerine çıkarmış olmanın mutluluğunu yaşamaktayım” dedi.

Proje aşamasında, Başkentteki 135 göl ve gölet ile 20 barajın mevcut durumları analiz edilerek tatlı sularda yetişen 35 balık türü tespit edildi. Çalışma verileri ışığında yapılan tespit ve analiz çalışmaları kitaplaştırılarak hem balıkçılara hem de bilim dünyasına hizmet etmesi amacıyla rehber niteliğindeki eser okurların bilgisine sunuldu.

Ruşen Çakır’ın “Gomaşinen, Hatırlıyorum” kitabı raflarda yerini aldı. Ruşen Çakır’ın “Gomaşinen, Hatırlıyorum” kitabı raflarda yerini aldı.

Balık tüketiminin artırılması, doğru zamanda avlanma kültürünün yaygınlaştırılması ve vatandaşların taze balığa erişiminin kolaylaştırılması amacıyla hazırlanan kitap okuyucularla buluşturuldu.    

Kaynak: WOLA