Türkiye’de ilk defa geleneksel kilim dokuma tekniğini güncel sanatla buluşturan “Artkilim” akımının dünyadaki öncü isimlerinden Belkıs Balpınar’ın “Relative Points of View” isimli kişisel sergisi sanatseverleri bekliyor.

Belkıs Balpınar’ın, kendine özgü dokuma tekniği ile fizik ve astronomiyi bir araya getirdiği sergide aynı zamanda, Albert Einstein’ın görelilik teorisi ve astrofiziğe olan merakından beslenen, optik yanılsamalar üzerine yaptığı keşifleri yansıtan son dönem çalışmaları yer alıyor.

Yüzyıllar önce göçebe halklar tarafından hayatımızda yer edinen kilimleri, geleneksel form ve desenlerinden uzaklaştırarak zaman, mekan ve boyut anlamında özgürleştiren Balpınar, kilimin öngörülen teknik ve desenlerini yeniden yorumluyor. Sanatsal ifadesinde kullandığı tekniği bu sebeple “dokuma/ma” olarak adlandıran sanatçı eserlerinde, ziyaretçilere mikro ve makro evrenden kendi yorumlamalarını sunuyor.

Balpınar, olağanüstü bir incelikle, dokuma işlemi sırasında kreasyonlarının belirli kısımlarının kasıtlı olarak dokunmadan bırakıldığı benzersiz bir teknik kullanıyor. Einstein’ın algılanması mümkün olmayan, zaman ve hızın bir uzam üzerinde gösterildiği dördüncü boyut kavramından etkilediğini belirten Balpınar, farklı boyutlarda spiral formlarıyla uzayı ifade ediyor ve evrendeki karmaşıklığın içinde olan hareketleri, yörüngeleri en sade haliyle gösteriyor.

İnsanların dünya üzerinde yarattığı kaostan uzaklaşıp, farklı uzamsal düzlemlerin gizemini keşfe çıkan Belkıs Balpınar’ın yolculuğunu yansıtan “Relative Points of View”, sanatçının özgün sanatsal diline dair bir içgörü sunuyor. Balpınar’ın ustalığı, ziyaretçileri hem görsel hem de düşünsel bir yolculuğa çıkarırken, aynı zamanda sanat ve bilim arasındaki muhteşem uyumu deneyimlemeye davet ediyor.

Sergi, 6 Ekim tarihine kadar Anna Laudel Düsseldorf’ta ziyaret edilebilir.

Editör: Feridun Özbek