Tarihi Şeker Han, yeniden eski ihtişamına kavuştu. Tarihi Şeker Han, yeniden eski ihtişamına kavuştu.

Moğolistan'ın Tuul Vadisi'nde yürütülen kazı çalışmalarındaki alanın Bilge Kağan ve Kül Tigin yazıtlarında adı geçen "Togu Balık" kenti olduğu kanıtlandı.

Bilge Kağan ve Kül Tigin yazıtlarında adı geçen Dokuz Oğuzlara (Uygurlar'ı kuran boylar) ait Togu Balık kenti olduğu düşünülen yerleşim yeri kalıntılarında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ile Moğolistan Bilimler Akademisi’nin yürüttükleri araştırma, Tuul Nehri'nin iki yakasındaki şehir kalıntıları ve buraları çevreleyen Mayhan, Tömst ve Agit dağlarını kapsayan 100 kilometrekarelik alanda 30 kişilik ekiple gerçekleşti.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Doğan, bugüne kadar 200'e yakın yazıt bulunduğunu aktardı. Doğan, şunları kaydetti: "Tarihi kaynaklarda adı geçen ancak neresi olduğu bugüne kadar tam olarak tespit edilemeyen Togu Balık, kazı çalışması yaptığımız bir bina kalıntısında binaya ait olduğu kesinleşen Uygur seramiklerine ulaştık. Ekibimizdeki Türk ve Moğol arkeologlar bu konuda hemfikir. Biz artık net olarak burası Dokuz Oğuzlar'ın Togu Balık şehri diyebiliyoruz."

Kaynak: WOLA