Fatih Belediyesi, Kapıcıbaşı Ebubekir Ağa tarafından 1793 yılında yaptırılan Ebubekir Ağa Çeşmesini ve 1813 yılında Ruznâmeci Ali Efendi tarafından yaptırılan Ali Efendi çeşmesini restore ederek suya kavuşturdu.

12.000 yıl önce ilk defa iskan edilen “Çayönü Tepesi” kazı çalışmaları başladı. 12.000 yıl önce ilk defa iskan edilen “Çayönü Tepesi” kazı çalışmaları başladı.

EBUBEKİR AĞA ÇEŞMESİ

Ebubekir Ağa Çeşmesi; Atikali Mahallesi, Nişanca Caddesi üzerinde, Keskin Dede Mescidi Haziresi yanında yer alıyor. Oval planlı ve haznelidir. Yazılı kaynaklarda üç satırdan oluşan kitabesinin Sünbülzade Vehbi’ye ait olduğu zikredilmekte olup kitabesinden Kapıcıbaşı Ebubekir Ağa tarafından 1793 yılında yaptırılmış olduğu anlaşılıyor. Ön cephesi mermer ve sıvalı olmak üzere iki bölümden oluşan çeşmenin mermer ayna taşı; profil ile çerçeveli olup oyma ve kabartma tezyinatlıdır.

Çeşmenin mermer bölümleri; silme ve oturma sekileri olmak üzere eksik parçaları tamamlandı, sıvalı yüzeyleri özgün malzeme ile yenilendi. Son olarak yapının yüzeyleri kimyasal ve mekanik yöntemlerle temizlenerek plastik onarımları yapıldı, özgün olmayan müdahalelerden arındırıldı. Kitabesinde ise renk ve altın varak çalışması yapılarak suyuna kavuşturuldu.

ALİ EFENDİ ÇEŞMESİ

Tavanlı adıyla da bilinen çeşme Hoca Gıyasettin Mahallesi’nde, Tavanlı Çeşme Sokağı ile Mehmet Paşa Camii Sokağı’nın kesiştiği köşede yer alıyor. 1813 yılında Ruznâmeci Ali Efendi tarafından yaptırıldığı biliniyor. Çeşmenin güney cephesine inşa edilmiş yapının banisi Ali Efendi’ye ait bir türbe olduğu düşünülüyor. Çeşme hazneli olup kare planlıdır. Çeşmenin ayna taşı ve kitabesi mermerden yapılmış ve ön cephede yuvarlak kemer içine alınmıştır. Kurul onaylı projesi doğrultusunda temizliği ve plastik onarımlarını yapıldı. Ayrıca hazne ve cephe yüzeylerindeki çimentolu sıvalar alınarak özgün malzeme ile yeniden sıvandı. Çeşme yeniden suyuna kavuşturuldu.

Kaynak: WOLA