Burçak Yakıcı’nın küratörlüğünü yaptığı sergide, coğrafi, kültürel ve sosyal alandan türetilen semboller ve desenler, anlam buldukları inanç ve günlük yaşamdan sıyrılıp sanatçının mekâna özgü, özel olarak ürettiği “Evde Kalan Kız Kurusu” yerleştirmesinde biyografik bir anlatıyla karşımıza çıkıyor.

Kentin ana caddelerinden birinin küçük bir sokakla kesiştiği noktada yer alan bir ‘vitrinin’ ‘çerçevenin’ ‘dünyanın’ içerisinde geçen bu hikâye, bireysel bir hikâyeden yola çıksa da izleyiciyi evrensel bir anlatıya davet ediyor.

Toplumsal bellek vasıtası ile nesilden nesile aktarılan halı dokuma geleneğinde, halı dokumacısı ürettiği dokumalarla bir tür biyografik anlatı sunar. Fatma, bu geleneği kendi biyografik anlatısı üzerinden sürdürüp, yaşamında sorguladığı bazı toplumsal normları, özellikle de cinsiyete dayalı kalıplaşmış rolleri bu yerleştirmesinde eleştirel bir biçimde ele alıyor.

Toplumda kimlik oluşturulması yolunda; aile kurma, evlenme, üreme gibi norm haline getirilen ve birey olma yolunda kişinin karşısına çıkan yargıların sorgulandığı yerleştirmesinde; kimliğe dair ‘ennui’, yani derin bir sıkıntının ve çilekeş bir durumun yansıması motiflerin anlatımıyla ortaya çıkıyor.

Sergi, 20 Ağustos tarihine kadar Goethe-Institut Ankara’nın sanat mekânı Galeri Vitrin’de ziyaret edilebilir.

Fotoğraf: Serhat Şatır

Editör: Feridun Özbek