“Tanıdık Yüzler, Farklı Ruhlar” heykel serginde, Gözde Aylis Çiçek’in 20 parçadan oluşan eserleri sergilenecek. Sanatçı sergisini şu şekilde anlatıyor.

Yüzler çoğu kez ifadelerimizi ve davranışlarımızı gizler. Bu durum bireyin yaratma sürecinde ortaya çıkar. Yaratıcı edinim uygulama süreçleriyle bir dışavuruma dönüşür ve sonuçlanır. Yaratma ediniminin ortaya çıkması için bir kaygı durumu gerekir. Bu kaygılar ise sürekli bir şekilde hayatlarımızda sürer.

Acının ve mutluluğun, zenginliğin ve yoksulluğun birer kaygı olarak ortaya çıktığı çalışmalarda kaygılardan doğan imgeler donmuş birer hal alır. Bu imgeler gerçeklikten kopmuş gibi görünseler de arkalarında birçok durumu gizler. Beden, beden ifadeleri ve an bu anlamda çalışmalar için önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda bu anların içinde sıkışan birçok ifade sessiz bir haldedir. Bu sessiz ve donmuş ifadeler bir yakarıştan ve acıdan başka bir şeyi ifade edebilir mi?

Tüm sözel tavırların sessiz tanıklarıdır yüzler. Karşılaştığımız her yüzde bir anı biriktirmişçesine hep tanıdık gelir suretler. Aslında hayatı cazip kılan zamana sıkışmış suretlerimizdeki özün ta kendisi değil midir?

Sergi, 8 Nisan tarihine kadar Galeri Selvin Arnavutköy’de ziyaret edilebilir.

Editör: Feridun Özbek