UN Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu’nun düzenlediği 6. Gücümüz Eşitliğimiz Zirvesi, Bursa Gastro Sanayi toplantı salonunda 28 Eylül Perşembe günü gerçekleştirildi.

2016 yılında UN Global Compact Türkiye, BUİKAD, BUSİAD ve Yeşim koordinatörlüğünde, KalDer’in desteğiyle kurulan Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu, 6. Gücümüz Eşitliğimiz Zirvesi'ni, bu yıl UN Women Türkiye’nin de desteğiyle “Kadının Güçlenmesi Prensipleri ile Başarmak” mottosuyla organize etti.

UN Women ve UN Global Compact ortak inisiyatifi olan ve 7 temel prensipten oluşan Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs), özel sektörün toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik mevcut çalışmalarını güçlendirmesine, kurumsal politikalar ve programlar geliştirmesine, mevcut çalışmalarını, temel göstergelerini ve raporlama uygulamalarını analiz etmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin uygulamalarına odaklanan etkinliğin açılışı ev sahibi kurumlar adına; BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, KalDer Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Emin Direkçi tarafından hoş geldiniz dilekleri ile yapıldı.

UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü ve UN Women Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova zirvenin açılış konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Bu yıl itibariyle 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) ulaşma yolunda olunması gereken yerde olunmadığının altını çizen UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, “Halihazırda dünya, SKA’ların sadece 'inde ilerleme kaydedebildi; %48'inde ilerleme zayıf ve yetersizken, %37'sinde ilerleme ya durdu ya da daha da geriledi. UN Global Compact ve Accenture’ın geçtiğimiz hafta yayımladığı “Özel Sektör Gözüyle SKA Durum Değerlendirmesi Raporu” özel sektörün her bir SKA üzerindeki etkisini en negatiften en pozitife uzanan bir skalada değerlendiriliyor. Rapora göre özel sektörün geçtiğimiz 8 senede toplumsal cinsiyet eşitliğine etkisi ‘kısmen olumsuz’ olarak gerçekleşmiş. Raporda bunun nedeni olarak toplumsal cinsiyete dayalı ücret farklılıklarının devam etmesi ve dünya genelinde yönetim kademelerinde kadınların bulunmaması gösteriliyor" dedi.

İş dünyasının SKA’lara somut katkısını hızlandırmayı hedefleyen UN Global Compact’in, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftası kapsamında düzenlenen Özel Sektör Forumu’nda “Daha Hızlı, Daha İleri (Moving Forward Faster)” inisiyatifini duyurduğunu söyleyen. Dördüncü, “Bu inisiyatif ile UN Global Compact, üye şirketlerini iklim değişikliği, toplumsal cinsiyet eşitliği, geçim ücreti, sürdürülebilir finans ve suyun korunması alanlarında somut taahhütte bulunmaya davet ediyor“ dedi

 Zirvede daha sonra iki ayrı bölüm halinde paneller şeklinde gerçekleşti. Konuşmacılar toplumsal cinsiyet eşitliği, tüm kadın ve erkeklere iş yaşamında eşitlik sağlanması, kadınların güçlenmesi, gelişim olanaklarının desteklenmesi yönünde kuruluşlarındaki örnek uygulamalarını katılımcılara aktardılar.

Kaynak: igf