Salt ve Kadir Has Üniversitesi iş birliğiyle 2018 yılından bu yana yürütülen arşiv çalışmaları kapsamında hazırlanan sergi, tarihçi ve romancı Reşad Ekrem Koçu’nun (1905-1975), İstanbul’un “muazzam kütüğü”nü oluşturmak üzere ömrünü adadığı ancak kendisi hayattayken G harfine kadar basılabilen “İstanbul Ansiklopedisi”nin yayımlanmamış bölümlerine ışık tutuyor.

Salt Galata’nın katlarına yayılan sergi, G harfine kadarki 11 cildi basılan eserin tasarım aşamasında kalan maddelerini arşiv malzemesi üzerinden takip eder. Metin taslakları, kupürler, kolaj ve çizimlerin oluşturduğu malzeme, kendi ifadesiyle İstanbul’un “muazzam kütüğü”nü çıkarma amacıyla yola çıkmış Koçu’nun tarih yazımındaki ayrıcalıklı konumunun ipuçlarını verir. Aynı zamanda, bu kütüğü muazzam yapanın ne olduğunu, ansiklopedinin kendine mahsus yönlerini anlamaya çalışır.

Sanat tarihçisi Semavi Eyice’ye göre, Koçu “işin ciddiyetini biraz kaçırmış” ve “esere etraflı surette girmesi gereken önemli bazı maddeler birkaç satırla geçiştirilmiştir.”

Sergi paralelinde, İstanbul Ansiklopedisi‘nin basılı ciltleri ile birlikte yaklaşık 40 bin ögelik bir belge grubu dijital ortama aktarılarak çevrimiçi erişime açılacak.

19. ve 20. yüzyıl İstanbul’una farklı bir bakış açısı getirmeyi amaçlayan sergi ve arşive, çeşitli disiplinlerden araştırmacıların katkılarıyla hazırlanan bir e-yayın eşlik edecek.

Sergi 29 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.

Fotoğraf: Mustafa Hazneci (Salt)

Editör: Feridun Özbek