İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı ve Öğretim Görevlisi Dr. Meltem İşler Sevindi Urzevi Yayınları’ndan yayımladı kitabıyla sinemanın Türkiye’deki eğlence kültürünü ne ölçüde ve nasıl temsil ettiğini araştırdı.

Kitabın tanıtım bülteninde bir kesit…

Sinema, hem bir sanat dalı olması hem de bir eğlence kültürü aracı olması sayesinde toplumsal yaşamdaki çeşitli olguların bir yansımasıdır. İçerisinde bulundurduğu unsurlarla beraber, kendisi de eğlence kültürünün bir parçası olmuş, bu kültürün bir temsilcisi olarak da üzerine çokça konuşulabilecek bir alan açmıştır.

Bu kitapta, Türk sinemasının Türkiye’deki eğlence kültürünü ne ölçüde ve nasıl temsil ettiği incelenmiştir. Bu temsilin nasıl yapıldığı, filmlerin yapısı ve içeriğinde hangi eğlence kültürü öğelerinin bulunduğu araştırıldı.

Türkiye’nin eğlence kültürünün tarihsel bir yolculuğunu çıkarmak çalışmanın ilk aşamasını oluşturmaktadır.

Seçilen filmlerle birlikte 1950’lerde başlayan Sinemacılar Dönemi’nden itibaren günümüze kadar Türkiye’deki eğlence kültürünün değişimi takip edilmiştir. Bu inceleme sonucunda, filmlerde Türkiye’ye ait eğlence kültürü unsurlarının nasıl yansıtıldığına bakılmıştır.

Kitap kapağı için Türk Sineması Araştırmaları arşivini açarak yazara destek verdi.

Editör: Feridun Özbek