Nadide Akdeniz’in insanın konumunun silikleştiği, şeylerin adeta tamamlayanı olduğu, nesne odaklı dünyayı siyah beyaz bir kurgu içinde tasvir ettiği “Şeylerin Kendinde Yaşamı” sergisi Labirent Sanat’ta…

“Şeylerin Kendinde Yaşamı” isimli sergisinde Nadide Akdeniz, gündelik yaşamda kullandığımız eşyaların bulunduğu odaları, sahibi ve kullanıcılarının yokluğunda, kendi yalnızlıkları içinde resmeder. Bu ıssızlık içinde odanın belli bir noktasına yığılmış, öbeklenmiş sıradan kullanım nesneleri, ehlileştirilmiş bitkiler “olağan içi” olmalarına rağmen, ıssızlığın vermiş olduğu tekinsiz duyguyla fantastik bir yaşam kazanırlar.

Nadide Akdeniz’in iç ve dış mekan resimlerinde; gerçek ve kurgu, görünür ve gizil, nesne ve özne, yapay ve doğal, maskulen ve feminen, kapalılık ve açıklık, noumen ve fenomen, ölüm ve yaşam gibi ikiliklerin yarattığı, ilk bakışta fark edilemeyen ama karşısında zaman geçirdikçe şiddetlenen bir gerilim hissedilir. Bitkilerin ardında durağan denizi izleyen figür bize huzurlu bir ortam gibi sunulurken, detaylara inildikçe fark edilen kamera tüm maddiliğiyle duygularımızı bulandırır ve bizi bir dizi sorgulamanın içine çeker. Başka bir resimde büyük bir kısmı kadrajın dışında kalan helikopter sessizliği yırtarcasına kendini gösterir.

Nadide Akdeniz, konu seçimleriyle yarattığı ikircikli duygu durumu, bakışın resmedilen şeye hiçbir zaman tümüyle hakim olmasına izin vermediği, kadraj tercihleriyle kuvvetlendirir. Çerçevenin dışında kalan, her zaman sizin hayal gücünüzü kullanma maharetinize bırakılmış bir armağan mı, yoksa fenomen ile şey arasındaki Kant yarığının bir başka teyidi mi?

Sergi, 24 Haziran’a kadar ziyaret edilebilir.

Editör: Feridun Özbek