Selçuklu ve Osmanlı Döneminde medrese olarak hizmet veren “Bedriye Medresesi” tarihteki yolculuğuna yapılan Aksaray Belediyesi’nin titiz restorasyon çalışmasının ardından yapılış gayesine uygun devam edecek.

Aksaray il merkezi Taşpazar Mahallesi’nde yer alan Kadıoğlu Medresesi olarak da anılan Bedriye Medresesi, Anadolu Selçuklu Sultanı I. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi’nde inşa edildiği tahmin edilirken Osmanlı Dönemi’nin de önemli ilim merkezleri arasında yer aldı.

Medrese geçmiş tarihte farklı amaçlarla kullanılsa da özellikle Osmanlı’nın son dönemi ile erken Cumhuriyet Dönemi’nde fetvahane olarak hizmet verdi.

Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün izni ile aslına uygun olarak restore edildi.

Çağın şartlarına uygun olarak ilim ve irfan merkezi olarak kullanılması planlanan medrese, İsteyen herkesin kitap okuyarak keyifli ve huzurlu vakit geçirebileceği, öğrencilerin ders çalışabilecekleri bir merkez olacak. Ayrıca medresenin içerisinde kitap kafe, doğal taş sergi salonu ve kütüphanesi de yer alacak.

EĞİTİM VE KÜLTÜR MERKEZİ OLACAK

Bedriye Medresesi'nin mülkiyet sorununu çözerek restore eden Aksaray Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, medreseye ait kitabe bulunamadığı için geçmiş tarihine ait bilginin sınırlı olduğunu, yapılan araştırmalar sonucunda medresenin Selçuklu Dönemi’nde yapıldığının tahmin edildiğini söyledi.

Dinçer, “Bir tarih şehri olan şehrimizde yaptığımız restorasyon çalışmaları ile geçmiş ve bugün arasında bir köprü kurarak ecdat yadigarı eserlerimizi geleceğe taşıyoruz. Atalarımızdan bize miras kalan eserlerimizden biri olan Bedriye Medresemizdeki çalışmalarımızda tamamladık. Çok yakında açılışını gerçekleştireceğimiz Bedriye Medresemiz eğitim ve kültür merkezi olarak görevini ifa etmeyi sürdürecek” dedi.

BEDRİYE MEDRESESİ (KADIOĞLU) TARİHÇESİ

Aksaray tarihine ışık tutan en güvenilir kaynaklardan biri olan İbrahim Hakkı Konyalı’nın eserinde 1909-10 (H.1327) yılında Kadızade İbrahim Efendi tarafından 13. yüzyıla ait yıkılan eski medresenin yerine yaptırıldığını yazmaktadır. Cumhuriyet devrinde, Konyalı’nın incelediği dönemde ev olarak kullanılmaktaydı. Uzun yıllar metruk kalan medrese, Aksaray Belediyesi tarafından aslına uygun olarak restore edilerek gelecek nesillere taşınmış oldu.

Editör: Feridun Özbek