Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı, Alanya- Syedra Antik Kenti kazılarında MS 2. yüzyıla tarihlenen 75 cm yüksekliğinde, bir Nike (zafer tanrıçası) heykeli ortaya çıkarıldığını duyurdu.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. H. Ertuğ ERGÜRER başkanlığındaki kazı ekibinin bulduğu eser, onarım çalışmaları sonrasında sergilenmek üzere Alanya Arkeoloji Müzesi'ne kaldırılacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı önceki paylaşımda “Syedra'nın korunması ve bu değerli mirası gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.” dedi.

SYEDRA ANTİK KENTİ

Alanya-Gazipaşa karayolunun yaklaşık 20’nci kilometresinde Seki Köyü sınırları içerisindedir. Kilikya Bölgesi’nin batı sınırı olarak önemini koruyan kentin antik dönemdeki ismi olan Syedreon adı ilk kez Roma İmparatoru Tiberius (MS 14-17) döneminde kentin kendi adına bastığı sikkelerde karşımıza çıkmaktadır. Çevresi surlarla korunan kenti iki büyük cadde enine kesmekte ve bunlara dik inen merdivenli sokaklar kent planını oluşturmaktadır. Syedra antik kentine batıda halen ayakta olan anıtsal kapı aracılığı ile girilir. Su ihtiyacı ise güney batısında doğal kaynaktan beslenen (Sarnıç Mağarası), su depolama havuzları ile yağmur suları ile dolan çok sayıdaki küçük sarnıçlarla karşılanmaktadır. Duvarları Erken Hıristiyanlık Dönemi’nde yapılmış fresklerle süslü olan mağara dinsel amaçlarla kullanılmış olup vaftiz mağarası olarak bilinmektedir.

Kentin doğusunda çok görkemli bir yapı kalıntısı olan hamam ile karşılaşılır. Zemininde yer yer mozaik kalıntıları görülmektedir. Hamamın hemen batısında kentin sütunlu caddesi doğu-batı yönünde uzanmakta, caddenin kuzeyindeki duvarda ise nişler bulunmaktadır. Kentin önemi oyun ve yarışlarla ilgili bilgiler içeren birçok yazıtın kalıntılar arasında yer almasıdır. Kentin önemli noktalarında duran yazıtlı heykel kaideleri güreş, atletizm, gibi yarışlarda ödül alanlar ile bu yarışmaları düzenleyenler ve maddi destek sağlayanlar hakkında bilgi vermektedir. Bunların dışında Syedra’da tiyatro, tapınak, bazilika, kilise, evler ve dükkânlar gibi binalara ait kalıntılarda bulunmaktadır Kazılar sonucunda kent tarihinin MÖ 9. yüzyıldan MS 13. yüzyıla kadar uzandığı belirlenmiştir.

Editör: Feridun Özbek