Cumhuriyet Gazetesinden Öznur Oğraş Çolak’a konuşan Güven Kıraç, bugüne ait bir şeyden ziyade genel manada, zaten aslında Türkiye’deki iktidarların, sanatla ilişkileri, sanata bakışları üç aşağı beş yukarı çok büyük ivme kaydetmedi, yukarıya iyiye doğru. Her zaman sanat muhalif olduğu için iktidarları rahatsız eder, doğaldır.

Sanattan korkmak ise erozyon aslında toplumun her katmanında, her köşesinde olduğu için, belki şu günlerde biraz daha kesik bir koku geliyor burnumuza, daha net bir koku… Ama dediğim gibi bu, bugünün meselesi değil, uzun yılların meselesi. Sanat da yapısı ve doğası gereği aslında tam da böyle bir yerde durur. Her zaman eleştirir, karşı gelir, hayır der, kendi doğrusunu, kendi bakış açısını ortaya koymak konusunda hiçbir çekince göstermez, sanat ve sanatçılar!

Editör: Feridun Özbek