Türk Tasavvuf Musikisi Araştırma ve Yaşatma Vakfı Başkanı Ahmet Özhan, “İnsanların iç dünyalarını süslemesini ötekisiz bir bakışla ne olursa ve kim olursa olsun sevişmelerini istemeyenler vardır. Ve bu dostluğu, bu sevgiyi, bu kardeşliği istemeyenler tarikatları karşılarına alan insanlardır.” dedi.

ZİKRİN OLDUĞU YERDE KAVGA OLMAZ

Yunus Şevik, sinema tarihinde farklı işlerle anılmak çok kıymetli bir duygu Yunus Şevik, sinema tarihinde farklı işlerle anılmak çok kıymetli bir duygu

VAV TV’de Mustafa Akar'ın sunumu İbrahim Altay'ın katkılarıyla yapılan Millet Kıraathanesi programına katılan Ahmet Özhan, “Devletler olarak ta böyledir. Ben mesleğimin lütfu keremiyle dünyanın birçok yerini gezdim. Birçok İslam ülkesini gezdim. Bundan rahatsız olmayan İslam ülkesine rastlamadım. Zikrederek, Allah’ı hatırlayarak silahları bir tarafa atıp birbirlerinin sarılmasını hazmedebilen idare görmedim. Dünyanın da böyle bir tercihi var. Çünkü bu olduğu zaman kavga olmaz. Kavga olması lazım. Çünkü paranın dönmesi lazım. İktidar şehavatının tatmin edilmesi lazım. Bir sürü abu subuk şey yüzünden bu mesele. Suudi Arabistan’da 5 kişi bir araya gelip Allah deseniz anında polis başınızda biter. Her yer öyle.” dedi.

Kaynak: WOLA