Osmanlı Dönemi İstanbul Suyolu Yapıları” kitabı ve “Kırkçeşme Su Tesisleri Suriçi Dağıtım Planı Çeşme Bilgi Fişleri 16-19 Y.Y. Arasında Kent Morfolojisi Üzerine Etkisi” kitabının tanıtımı İSKİ Yusuf Ziya Erdem Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

KİTAPLARIMIZ GEÇMİŞ VE GELECEK ARASINDA KÖPRÜ OLACAK

Basımı gerçekleştirilen eserlerin geçmiş ve gelecek arasında köprü oluşturacağını ve geleceğe ilham vereceğini ifade eden İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa: “Basımını gerçekleştirdiğimiz, üniversitelerimizin ilgili fakülteleri ile milli kütüphanelere de gönderimini başlattığımız bu kıymetli eserlerin öğrencilere, genç araştırmacılara, akademisyenlere faydalı olacağına inanıyoruz. Ayrıca İSKİ’deki çalışma arkadaşlarımız da bu değerli eserlere idaremiz bünyesinde bulunan Kerim Esmer Kütüphanesi’nden erişebilirler.” dedi.

Prof. Dr. İlknur Aktuğ Kolay, “Osmanlı Dönemi İstanbul Suyolu Yapıları” isimli kitabı tanıtmak ve Osmanlı’da suyun tarihini anlatmak üzere bir sunum gerçekleştirdi. Ön çalışmaları, 2010-2019 yılları arasına yayılan, uzun soluklu bir süreci içeren ve 150’nin üzerinde suyolu yapısı ile günümüze kalmış 112 yapının yerinde incelenmesi ile ortaya çıkan kitabın saha çalışmaları sırasındaki görselleri de sunumunda paylaşan Prof. Dr. İlknur Aktuğ Kolay, “İçerdiği konular açısından mimarlık, sanat tarihi ve kent tarihi açısından yeni ve özgün bilgiler içeren bu çalışma, alanındaki önemli bir boşluğu doldurması bakımından da önem teşkil ediyor.” dedi.

Dr. Ali Ulaş ise “Kırkçeşme Su Tesisleri Suriçi Dağıtım Planı Çeşme Bilgi Fişleri” isimli kitabını tanıttı. Kazım Çeçen’in su yollarıyla ilgili çalışmalarının izine düşerek, Kırkçeşme  Su Tesisleri’nin ulaştığı çeşmeleri dijital arşive de kazandıran Dr. Ali Ulaş, bu sistemin ayakta kalan yapıları hakkındaki verilere artık daha net ve kolay ulaşabileceğini, çünkü çeşmeleri teknolojik işaretlemelerle sisteme entegre ettiklerini söyledi. Çeşmelerin o dönemin kent gelişimine etkisini de sunumunda paylaşan Dr. Ali Ulaş, çeşme sayıları ve mahalle gelişimi ile ilgili grafikleri de katılımcılarla paylaştı.

Osmanlı Dönemi İstanbul Suyolu Yapıları kitabını okumak için TIKLAYINIZ

‘Anadolu’nun Sesi Aşık Veysel’ kitaplaştırıldı. ‘Anadolu’nun Sesi Aşık Veysel’ kitaplaştırıldı.

Kırkçeşme Su Tesisleri kitabını okumak için TIKLAYINIZ

Program, “Osmanlı Dönemi İstanbul Suyolu Yapıları” kitabının hazırlanmasında emeği geçen Prof. Dr. İlknur Kolay, Celal Kolay, Doç. Dr. Mustafa Çağhan Keskin,  Doç. Dr. Şükrü Sönmezer, Doç. Dr. Soner Şahin, Dr. Serkan Angı, Ahmet Aygün, Aysu Ateş’e; “Kırkçeşme Su Tesisleri Suriçi Dağıtım Planı Çeşme Bilgi Fişleri 16-19 Y.Y. Arasında Kent Morfolojisi Üzerine Etkisi” kitabının yazarı Dr. Ali Ulaş’a plaket takdimi ile sona erdi.

Kaynak: WOLA